ΑΤΣΑΛΟΣΥΡΜΑ ΒΕΡΓΑ

Ατσαλόσυρμα σε βέργες είσαγωγής Γερμανίας κατά DIN 2076.
Κατασκευή εκ Σουηδικής ατσάλινης ράβδου με πολύ μικρή πρόσμιξη ξένων υλών και με μεγάλη αντοχή στον εφελκυσμό.
Οι βέργες ατσαλοσύρματος  μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την κατασκευή ελατηρίων και ελασμάτων μέχρι και στον μοντελισμό και κατασκευή μακετών.   Μοντέλο Φωτογραφία προϊόντος Περιγραφή+ Τιμή
Α22-01 Ατσαλόσυρμα βέργα 0,4mm

Ατσαλόσυρμα βέργα 0,4mm

€0.30

Προσθήκη:

Α22-02 Ατσαλόσυρμα βέργα 0,5mm

Ατσαλόσυρμα βέργα 0,5mm

€0.35

Προσθήκη:

Α22-02 Ατσαλόσυρμα βέργα 0,6mm

Ατσαλόσυρμα βέργα 0,6mm

€0.35

Προσθήκη:

Α22-03 Ατσαλόσυρμα βέργα 0,7mm

Ατσαλόσυρμα βέργα 0,7mm

€0.40

Προσθήκη:

Α22-04 Ατσαλόσυρμα βέργα 0,8mm

Ατσαλόσυρμα βέργα 0,8mm

€0.40

Προσθήκη:

Α22-04 Ατσαλόσυρμα βέργα 0,9mm

Ατσαλόσυρμα βέργα 0,9mm

€0.40

Προσθήκη:

Α22-05 Ατσαλόσυρμα βέργα 1,0mm

Ατσαλόσυρμα βέργα 1,0mm

€0.45

Προσθήκη:

Α22-05 Ατσαλόσυρμα βέργα 1,5mm

Ατσαλόσυρμα βέργα 1,5mm

€0.45

Προσθήκη:

Α22-06 Ατσαλόσυρμα βέργα 2,0mm

Ατσαλόσυρμα βέργα 2,0mm

€0.65

Προσθήκη:

Α22-08 Ατσαλόσυρμα βέργα 2,5mm

Ατσαλόσυρμα βέργα 2,5mm

€0.80

Προσθήκη:Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Η ενίσχυση της εταιρίας για την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ?Κοινωνία της Πληροφορίας?
. Η ενίσχυση της εταιρίας για την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ?Κοινωνία της Πληροφορίας?.
Copyright © 2009 Αφοι Θ. Ρέππα Α.Ε.. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Designed and Developed by Business Way & Sky Land Information Systems