Εξόλκεις Σπειρωμάτων
Μοντέλο Φωτογραφία προϊόντος Περιγραφή+ Τιμή
4-616823 Διπλής όψης εξωλκείς βιδών 1(M5-M6)

Διπλής όψης εξωλκείς βιδών 1(M5-M6)

€10.53

Προσθήκη:

4-616824 Διπλής όψης εξωλκείς βιδών 2(M8-M10)

Διπλής όψης εξωλκείς βιδών 2(M8-M10)

€10.53

Προσθήκη:

4-616825 Διπλής όψης εξωλκείς βιδών 3(M10-M12)

Διπλής όψης εξωλκείς βιδών 3(M10-M12)

€12.62

Προσθήκη:

4-616826 Διπλής όψης εξωλκείς βιδών 4(M12-M16)

Διπλής όψης εξωλκείς βιδών 4(M12-M16)

€13.52

Προσθήκη:

4-616827 Διπλής όψης εξωλκείς βιδών 5(M16-M20)

Διπλής όψης εξωλκείς βιδών 5(M16-M20)

€18.52

Προσθήκη:

4-616828 Διπλής όψης εξωλκείς βιδών 6(M20-M24)

Διπλής όψης εξωλκείς βιδών 6(M20-M24)

€20.01

Προσθήκη:

4-616829 Διπλής όψης εξωλκείς βιδών 7(M24-M33)

Διπλής όψης εξωλκείς βιδών 7(M24-M33)

€23.90

Προσθήκη:

4-616812 Εξολκείς σπειρωμάτων 1(M3-M6)

Εξολκείς σπειρωμάτων 1(M3-M6)

€3.07

Προσθήκη:

4-616813 Εξολκείς σπειρωμάτων 2(M6-M8)

Εξολκείς σπειρωμάτων 2(M6-M8)

€3.07

Προσθήκη:

4-616814 Εξολκείς σπειρωμάτων 3(M8-M11)

Εξολκείς σπειρωμάτων 3(M8-M11)

€3.48

Προσθήκη:Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Η ενίσχυση της εταιρίας για την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ?Κοινωνία της Πληροφορίας?
. Η ενίσχυση της εταιρίας για την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ?Κοινωνία της Πληροφορίας?.
Copyright © 2009 Αφοι Θ. Ρέππα Α.Ε.. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Designed and Developed by Business Way & Sky Land Information Systems